Coaching

Een individueel coachingsgesprek kan soms prettig zijn om op nieuwe ideeën te komen hoe u betekenisvolle progressie kunt boeken in uw werk en privéleven. Soms is 1 gesprek voldoende, soms zijn meerdere gesprekken nuttig. We kijken steeds samen na afloop van een coachingssessie of en zo ja op welke termijn u een volgende sessie zou willen. Individuele coaching kan zowel face-to-face als via e-coaching.

Teamcoaching is mogelijk in overleg en ook daarvoor geldt dat we per teamsessie kijken of en zo ja wanneer een volgende sessie nuttig zou kunnen zijn.

Wilt u overleggen over coaching, mail dan naar gwendaschlundtbodien@kpnmail.nl of bel 0629182949