Boeken

Nieuwe boeken:

Creating Progress. The progress focused approach: tools for coaches, leaders and teachers

Words play such a big role in our lives. They influence what we think and feel in the moment; an unexpected compliment cheers us up, whilst angry words can spoil our day. Words can have long term consequences; what’s being said can lead us to file for divorce, push us to go to war, give us the courage to start a new education or choose a new career path.

Unlike many other things in life that we have less control over, we can choose our own words. In doing so we shape our lives, as well as the lives of people around us. What more reason could we possibly need to choose our words carefully? This book is all about that – words that work.

Who doesn’t enjoy doing interesting and valuable things? Who doesn’t love that feeling of moving forward with those things? Everybody does! As a coach, leader or teacher, it’s your role to choose the right words so that your client, child, employee or student takes meaningful steps forward. That’s not always easy to do though. The purpose of this book, and the Progress Focused Approach that it describes, is to help you find the those words.

The Progress Focused Approach consists of practical techniques based on scientific psychological theories, such as growth mindset theory, self-determination theory, the theory of deliberate practice, the progress principle and solution focused theory. This book provides coaches, leaders and teachers with tools to make progress and describes the underlying scientifically informed beliefs.

If you work in an English-speaking environment and you’re interested in learning how to use the Progress Focused Approach, then this is just the book for you!

Progressiegesprekken, de intentie betekenisvolle progressie te boeken
Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Het boek schakelt telkens tussen praktische voorbeelden en dialogen en theorie. Zo krijg je als leidinggevende, coach, docent, ouder, collega en in het dagelijks leven een aanpak in handen waarmee je progressiegesprekken kunt voeren. Eenvoudige gesprekken waarin je betekenisvolle progressie boekt. Bestellen kan hier

Ontwikkel je Mindset: progressiegericht aan het werk
Wilt u progressiegericht aan de slag? Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden, coaches, docenten en trainers die de progressiegerichte aanpak willen toepassen in hun werk. Het boek biedt zowel inzicht in de uitgangspunten van progressiegericht werken als vele praktische progressiegerichte interventies. Hier kunt u Ontwikkel je Mindset bestellen.

Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix
Met dit laagdrempelige boekje maakt u in korte tijd kennis met de groeimindsettheorie, deliberate practice, de zelfdeterminatietheorie en de kracht van progressiegericht werken. Het boekje is bedoeld voor iedereen die in anderhalf uur tijd een makkelijk leesbare introductie in progressiegericht werken wil krijgen. Hier kunt u Hersenvitaminen bestellen.

Progressie door zelfcoaching
Progressie door zelfcoaching is een praktisch pleidooi voor zelfredzaamheid. Het zet zelfcoaching neer als een goed alternatief voor professionele hulpverlening. Een veelbelovende aanpak, omdat mensen veerkrachtig zijn en kunnen veranderen. Dit boek reikt veertien eenvoudige zelfcoachingsexperimenten aan. Experimenten waarvan bewezen is dat ze werken en waar u direct mee aan de slag kunt. Voor individuen en teams die zelfstandig progressie willen boeken! Het boek kunt u hier bestellen en is ook als e-book verkrijgbaar.

Eerdere boeken die ik schreef zijn:

Oplossingsgericht aan de slag
Oplossingsgericht werken in HRM
Succesgericht HRM
Personeelsbeleid, heden en morgen