Boeken

Ik heb de volgende boeken geschreven over progressiegericht werken:

Progressiegesprekken, de intentie betekenisvolle progressie te boeken
Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve idee├źn. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Het boek schakelt telkens tussen praktische voorbeelden en dialogen en theorie. Zo krijg je als leidinggevende, coach, docent, ouder, collega en in het dagelijks leven een aanpak in handen waarmee je progressiegesprekken kunt voeren. Eenvoudige gesprekken waarin je betekenisvolle progressie boekt. Bestellen kan hier

Ontwikkel je Mindset: progressiegericht aan het werk
Wilt u progressiegericht aan de slag? Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden, coaches, docenten en trainers die de progressiegerichte aanpak willen toepassen in hun werk. Het boek biedt zowel inzicht in de uitgangspunten van progressiegericht werken als vele praktische progressiegerichte interventies. Hier kunt u Ontwikkel je Mindset bestellen.

Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix
Met dit laagdrempelige boekje maakt u in korte tijd kennis met de groeimindsettheorie, deliberate practice, de zelfdeterminatietheorie en de kracht van progressiegericht werken. Het boekje is bedoeld voor iedereen die in anderhalf uur tijd een makkelijk leesbare introductie in progressiegericht werken wil krijgen. Hier kunt u Hersenvitaminen bestellen.

Progressie door zelfcoaching
Progressie door zelfcoaching is een praktisch pleidooi voor zelfredzaamheid. Het zet zelfcoaching neer als een goed alternatief voor professionele hulpverlening. Een veelbelovende aanpak, omdat mensen veerkrachtig zijn en kunnen veranderen. Dit boek reikt veertien eenvoudige zelfcoachingsexperimenten aan. Experimenten waarvan bewezen is dat ze werken en waar u direct mee aan de slag kunt. Voor individuen en teams die zelfstandig progressie willen boeken! Het boek kunt u hier bestellen en is ook als e-book verkrijgbaar.

Eerdere boeken die ik schreef zijn:

Oplossingsgericht aan de slag
Oplossingsgericht werken in HRM
Succesgericht HRM
Personeelsbeleid, heden en morgen